Aktivní práce na projektu Toxický domov skončila v roce 2006 po
zakončení kampaně Greenpeace za účinnou chemickou politiku Evropské
unie.  

Nová chemická politika - nařízení REACH - byla přijata na konci roku 2006 a v platnost vstoupila v roce 2007.

Od té doby se Greenpeace věnuje v rámci toxické kampaně jiným tématům - elektroodpadu, odstranění nebezpečných látek z elektroniky, čistotě vod, detoxikaci oděvního průmyslu,...

Více k jednotlivým kampaním najdete na www.greenpeace.cz