Toxický domov a životní prostředí

Naše děti se již rodí s jedovatými látkami v těle. Chceme ukázat na odpovědné výrobce chemických látek, změnit jejich přístup k využívání nebezpečných chemikálií a ochránit tím budoucí generace.

Tyto chemikálie mohou být nalezeny v těle každého člověka, v tělním tuku, mateřském mléce a důležitých orgánech jako jsou např. játra. Odkud tyto látky pocházejí? Možná jste se domnívali, že výrobci nepřidávají zdraví škodlivé látky do výrobků denní potřeby. To je však omyl. Evropská unie vypracovala seznam "vysoce rizikových" chemických látek a Greenpeace našlo v domácnostech velké množství výrobků, které tyto látky obsahují - koberce, záclony, hračky, televizory, počítače, kosmetika a další.


Greenpeace je mezinárodní ekologická organizace, jejímž cílem je chránit nenásilnými prostředky životní prostředí a nabízet řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost.

Jaké jsou cíle Greenpeace

Cílem Greenpeace je zajistit možnost zachování života na Zemi v celé jeho rozmanitosti.

Greenpeace usiluje o záchranu biodiverzity v celé její šíři, chce pomoci zabránit znečišťování atmosféry, odvrátit hrozbu globálních klimatických změn a zničení ozónové vrstvy, zabránit znečišťování a zneužívání světových oceánů, souše a sladkovodních zdrojů. Usiluje o odvrácení jaderné hrozby a propaguje mír, světové odzbrojení a myšlenku nenásilí.

Greenpeace se zavázalo jednat na principu nenásilí, politické nezávislosti a napříč hranicemi států. Odhaluje hrozby pro životní prostředí a usiluje o hledání možných řešení těchto hrozeb. V tomto úsilí nemá žádných trvalých spojenců ani nepřátel.

Greenpeace vede kampaně proti největším znečišťovatelům a upozorňuje na globální ekologické problémy.

Jak Greenpeace pracuje?

Ve světě

Greenpeace má dnes více než 2,5 milionu členů a pobočky a kanceláře v 39. zemích světa. Organizace není spojena s žádnou politickou stranou a zabývá se výlučně ochranou přírody a životního prostředí. Jakkoliv je Greenpeace známé zejména svými přímými akcemi, zastává bezvýhradně a za všech okolností princip nenásilí. Pobočky Greenpeace v jednotlivých zemích se podílejí na velkých mezinárodních kampaních a zároveň se soustřeďují na místní problémy. Mezinárodní kampaně a flotila lodí Greenpeace jsou koordinovány ústředím Greenpeace International, které má sídlo v Amsterdamu. Aby si organizace uchovala svou nezávislost, nepřijímá peníze od vlád ani průmyslu. Finanční prostředky Greenpeace pocházejí od jednotlivých členů a z prodeje drobných reklamních předmětů, jako jsou trička a kalendáře.

V České republice

Zdejší pobočka Greenpeace byla založena v roce 1992 a od té doby jsme vedli mimo jiné kampaně za záchranu Libkovic, proti dostavbě Temelína, za vyčištění Labe, proti toxickým hračkám z PVC, za rozvoj solární energie (fotovoltaiky) a proti uvolňování geneticky manipulovaných organismů (GMO) do životního prostředí. Příležitostně se podílíme též na velkých mezinárodních kampaních Greenpeace, jako jsou například protesty proti testům atomových zbraní nebo ochrana pralesů a velryb. Chceme v České republice nadchnout pro svoji práci tolik příznivců, abychom v budoucnu byli zcela finančně nezávislí na naší mateřské organizaci Greenpeace International.

Zásadou Greenpeace je nenásilí za jakékoli situace

Pokud se vůbec někdy stalo, že k násilí došlo, Greenpeace vždy bylo pouze jeho obětí. V roce 1985 agenti francouzské zpravodajské služby, na oficiální pokyn francouzské vlády, potopili vlajkovou loď Greenpeace - Rainbow Warrior. Jeden člen posádky - portugalský fotograf Greenpeace Fernando Perreira - při tom přišel o život.

K tomuto útoku došlo v době, kdy loď vyplula z Auckland u Nového Zélandu, aby protestovala proti francouzským jaderným testům v jižním Pacifiku. Toto je jeden z nejodpudivějších příkladů násilí spáchaného proti Greenpeace, bohužel zdaleka ne jediný.

Greenpeace je politicky a finančně nezávislé

Greenpeace nežádá finanční podporu od vlád, průmyslových seskupení ani od politických stran a ani od nich takovou nabídku nepřijímá. Greenpeace ani nevyhledává ani nepřijímá podporu, která by zkompromitovala jeho nezávislost, cíle, plány nebo bezúhonnost. Greenpeace spoléhá na podporu dobrovolníků a jednotlivých dárců, případně na grantovou podporu nadací.

Greenpeace vystupuje jako globální hnutí. Má národní kanceláře po celém světě, v Australasii, Evropě, severní Africe a ve středomoří. Všechny kanceláře pracují na stejných cílech a vedou stejnou politiku, ale zároveň každá kancelář vyvíjí svojí politiku a klade důraz na svoje úkoly s ohledem na místní a národní politickou a ekonomickou situaci a se zřetelem na stav životního prostředí a na příčiny a následky jeho znečištění v té či oné zemi. Každá kancelář pracuje pod týmovým vedením a využívá dobrovolníků z příslušné země.

Greenpeace působí na mnoha úrovních. Protože členové hnutí pochopili, že zastavení znečišťování prostředí vyžaduje expertízy na mnoha odborných úrovních, pracuje hnutí na mnoha úrovních společnosti.

Greenpeace využívá práce aktivistů, vědců, politických lobystů a ekonomů aby zaručilo, že kampaň bude probíhat na mnoha úrovních rozhodování a že se tím maximalizuje tlak na účinnou změnu.

Máme aktivisty působící na souši i na moři na našich lodích, kteří „přinášejí svědectví“ o ničení životního prostředí. Máme aktivisty kampaní a lobysty, kteří se setkávají s vládními ministry a se zástupci průmyslu, aby přinášeli hlas za životní prostředí do světa politiky a průmyslových seskupení. Organizujeme rozsáhlé mediální kampaně, ve kterých přinášíme novinářům představy a zprávy o naší práci a zajišťujeme tak skutečnost, že je náš hlas slyšet. Máme i vědce, kteří pro nás pracují v laboratořích a kteří zkoumají příčiny a následky znečišťování prostředí.

Greenpeace zaznamenává úspěchy

 

 

 

<<< Zpět / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / Další >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved ©2015